English from a different point of view - SPORT

English from a different point of view

SPORT

8. osztályosaink az angol nyelvterületen népszerű sportokról készítettek érdekes összefoglalókat, egy rendhagyó angol óra keretében pedig kipróbálhattak ezek közül párat.

Volt basketball és ugyan nem füves pályán, de field hockey is. Már tudjuk, mit jelent a football és a soccer, valamint azt is, mennyire nehéz eltalálni a labdát egy cricket vagy egy baseball ütővel. Az American football labdát vajon könnyű eldobni és elkapni? További kihívásként pedig felhúztuk a baseball kesztyűket is néhány dobás és fogadás erejéig.

Lelkes tanulóink saját kedvenc sportáguk jellegzetes eszközeit is megmutatták a többieknek. Egy csodás őszi délelőttön új ismeretekkel gazdagodtunk egy mindenki által kedvelt témában

angolul, de egy kicsit másképp.

 🙂 Angol nyelvi munkaközösség 🙂

A rendhagyó sportnapon készült képekért katt a puzzle darabkára.

Angolul, kicsit másképp (English from a different point of view)

English from a different point of view

Elindult az idei év nagy projektje:

angolul, egy kicsit másképp.

Egy hónap, egy téma, egy évfolyam – izgalmas feladatok a célnyelvi országok szokásaival, hagyományaival, mindennapjaival kapcsolatban.

Az újonnan szerzett ismeretek megtöltik a most még üres puzzle darabkákat, amelyek a tanév végére vidám kavalkáddá állnak össze.

Keressétek élménybeszámolónkat minden hónap végén az iskola honlapján!

🙂 Angol nyelvi munkaközösség 🙂

Megújult a nyelvi híradó!

A Botev iskola nyelvtanárainak ötlete alapján a tanulók az általuk tanult idegen nyelv (angol / német / francia) bizonyos nyelvterületeinek bemutatására vállalkoztak.

Minden nyelv esetében  egy-egy jellegzetes régió került bemutatásra:

Cikk folytatása

Francia nyelv

MIÉRT ÉRDEMES A FRANCIA NYELVET VÁLASZTANI?

 • Európai Unió hivatalos nyelve
 • Kis csoportlétszám (10-12 tanuló) előnyei:
  • differenciálási lehetőség: tehetséggondozás, illetve tanulási zavarokkal küzdő  gyerekek számára felzárkóztatás
  • egy gyerekre több idő jut, több lehetőség van   megszólalni franciául
  • korrepetálás: célja a felzárkóztatás (akár hiányzás       miatt), illetve versenyre való felkészülés
 • Tankönyvek ingyen vannak 7. osztályig, a könyvhöz interaktív program jár (TBI, SMART)

 

Szülők félelmei:

 • Nem tudnak segíteni, hisz nem tudnak franciául

A kis létszám miatt könnyen pótolhatnak, illetve ott a „korrep”, segítünk. A szülőktől nem a segítséget várjuk, hanem a megfelelő motiválást :)

 • Nehéz a kiejtés:

Szabályok vannak, mint minden nyelvben, viszont itt nincsenek kivételek, mint az angolban. A szabályok egyértelműek. A gyerekeknek pedig ez az első idegen nyelve, nincs összehasonlítási alapjuk, mi nehéz és mi könnyű.

 • Igeragozás:

Erre fokozatosan készítjük fel a gyerekeket, eleinte egyes számban, majd 3. végén, 4. elejétől tanítjuk a többit. Így megszokják, és nem jelent problémát.

 

Az elmúlt 15 év alatt rengeteg programra került sor…

Cikk folytatása

Angol Nyelv

Iskolánkban évfolyamonként az “A” és “B” osztályok tanulói választhatnak angolt első idegen nyelvként. Első, második és harmadik évfolyamon heti 2 óra, negyedik évfolyamon heti 3.5 óra, míg a felső tagozaton heti 4 óra áll rendelkezésükre az alapok elsajátításához.

Alsóbb évfolyamokon célunk a nyelv megismertetése, megszerettetése a tanulókkal. Az MMPublications kiadó Smart Junior 1 és Smart Junior 2 tankönyvcsalád segítségével, valamint rengeteg dal eléneklésével, mondókák vagy mesék elmondásával vezetjük be a hozzánk járó kisgyerekeket az angol nyelv rejtelmeibe. A játékos, vidám hangulatú órák kialakítják a tanulókban azt a biztonságérzetet, ami elengedhetetlenül szükséges a későbbi, magasabb óraszámú munkához.

A negyedik osztály nagy változást hoz a nyelvtanulás terén. Heti három, ill. négy órában folytatjuk a megkezdett munkát. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a jó hangulatú óravezetést, ahol a korosztálynak megfelelő dalok, versek és mesék mellett az MMPublications kiadó Young Stars 3 könyve, valamint egy angol nyelvű könnyített olvasmány (Mowgli - Primary Readers, Level 3) közös feldolgozása fejleszti a tanulók nyelvi készségeit.

Felsőbb évfolyamokon heti négy tanórában találkozunk. Az angol nyelvű óravezetést már ötödikeseink is magabiztosan követik, nyolcadik osztályra pedig közel alapfokú nyelvi szintig jutnak el a nyelvhasználatban. Fejlesztjük nyelvi készségeiket (olvasott és hallott szöveg értése, önálló szövegalkotás, beszéd), bővítjük szókincsüket, mélyítjük nyelvtani ismereteiket. Ehhez rendelkezésünkre áll az MMPublications kiadó Get to the Top 1-4 tankönyvcsalád, a kiadó által biztosított interaktív tananyag, valamint egy online gyakorlófelület. A tanórákat nyelvtanáraink változatosan kiegészítik könnyített olvasmányokkal, nyelvtankönyvekkel, angol nyelvű dalokkal, videókkal, történetekkel. Keressük az élő beszéd gyakorlásának lehetőségét anyanyelvi segítők bevonásával.

A tanórai kereteket kibővítve szakkörökön, versenyeken való részvételt biztosítunk az érdeklődő tanulóknak. Igény szerint korrepetálást vagy tehetséggondozó foglalkozást tartunk, a versenyeken induló diákokat célzottan felkészítjük. Nyolcadikosaink közül többen angol szóbeli felvételi vizsgát is tesznek az általános írásbeli vizsga mellett, amelyre szintén célzottan készülünk az utolsó tanév során.

Cikk folytatása