Köszöntő

Szeretettel köszöntöm Önöket az iskolaváró oldalán!

Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.

Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.

 Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás!

Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:
Csengő-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek.

Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás,
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás! 


Az elkövetkező év újszerű és jelentőségteljes lesz gyermekük és Önök számára. Fontos, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni.Ezen az oldalon az iskolaválasztáshoz szeretnénk információkat, segítséget adni.


Szülőként magam is megtapasztaltam, hogy az iskolaválasztás és az iskolakezdés kiemelkedő esemény egy család életében. Azt is tudom, hogy Önök nem egyszerűen jó iskolába akarják íratni gyermeküket, hanem a legjobba. A választás megkönnyítésére kérem, olvassák el induló első osztályaink és a tanító nénik bemutatkozását, tanácsait.

Milyen iskolát válasszunk?

Természetesen a javaslatom: olyant, mint a Botev iskola. Ahol gyermekközpontú, nyugodt légkörű, magas színvonalú nevelés-oktatás folyik. Ahol a hivatásukat magas szinten művelő tanítók arra törekednek, hogy minél több tudást, élményt nyújtsanak tanítványaiknak. Iskolánkban a gyermek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában, azt is mondhatnám, hogy nem tantárgyakat tanítunk, hanem gyermekeket.

A tanítók úgy szervezik a tanítást, tanulást, a szabadidőt, hogy a gyermekek cselekvően, tevékenyen, örömmel vegyenek részt benne. A tanítók munkájának kiemelkedő alapelve az egyéni bánásmód mind a tehetséges, mind a felzárkóztatásra szorulók esetében. Nekünk minden tanuló egyformán fontos.

Tanítóink kellő szakmai tudással, módszertani kultúrával rendelkeznek, ami változatossá, hatékonnyá teszi szakmai munkájukat. Elsődleges céljuk, hogy a gyermekek örömmel járjanak az iskolába, hogy számukra a tanulás meghatározó értékké váljon.

Mit is tanuljanak a gyermekek az iskoláskor bevezető, kezdő szakaszában? Amikor az ismeret-központúság, a képességfejlesztés, a kompetencialapú oktatás híveinek vitáját figyeljük, mi kitartunk a bevált módszerek mellett.

Ebben a szakaszban az önálló tanulás megalapozásához nélkülözhetetlen eszköztudás átadása és a gondolkodási képességek fejlesztése a cél.

Az alapeszközök, alapműveletek: olvasás, írás, számolás és a gondolkodás. Gondolkodni nem olyan könnyű, gondolkodni tanítani még nehezebb. Ahhoz, hogy könnyebb legyen, mindenkinek nagyon fontos a logika, az alapvető matematikai logika elsajátítása. Ezért is indítjuk a 2008-2009. tanévtől a logika oktatási programunkat. Több éven át kipróbált, jól bevált módszert és eszközöket (tankönyv és feladatlapok is rendelkezésre állnak) használunk.

 

A logika oktatás során olyan fontos képességek fejlődnek, mint a megfigyelés, a gondolkodás, lényegkiemelés, elemzés, összehasonlítás, előrelátás, tervkészítés, folyamatban való gondolkodás, képzelet, kreativitás, idővel való gazdálkodás.

Évről - évre bővül majd a megismert logikai játékok köre is. Ezek a játékok talán mindennél korábban és jobban használhatók az együttműködés, a másik gondolkodásába való beleélés tanulására is, miközben nyerésre és ennek érdekében erőfeszítésre ösztönöz, olykor a vereség elviselésére is tanít.

A logika minden tantárgy tanulását segíti, de nem helyettesíti még a matematikában sem, a "kész műveleti sémák" elsajátítását.

Hogyan könnyítsük meg az iskolakezdést?

Ahhoz, hogy gyermekük, unokájuk életének most kezdődő szakaszát a siker és az öröm élménye kísérje, ahhoz az Önök, szülők, nagyszülők gondoskodó szeretete szükséges, ami ebben a rohanó világban nem is egyszerű. Ebben az időszakban a harmonikus, nyugodt környezet igénye a szokásosnál is nagyobb a gyermekekben. Éljék bele magukat a gyermekek érzésvilágába. A mindenkor figyelek rád, mindenben segítelek téged, mindenben számíthatsz rám szülői magatartás a kívánatos.

Várhatóan a család napirendje is megváltozik, lehetővé kell tenni a nyugodt iskolába indulást, a feladatok és napi események megbeszélését.

Ne akarják elhitetni a gyermekekkel, hogy az iskolai tanulás könnyű feladat és csak csupa érdekes pillanatból áll! Fokozatosan tudatosítani kell bennük, hogy a tanuláshoz szorgalomra, figyelemre, akaratra van szükség. Önök azonban bízzanak és kitartóan higgyenek abban, hogy a gyermekük képes a feladatokkal megbirkózni.

 Az első pillanattól kezdve tekintsenek bizalommal az iskola nevelőire, hiszen példájuk követendő minta lesz a gyermekük számára is. Őszinteség és megértés nélkül eredményes tanulás, tanítás nagyon nehéz.

Köszönöm, hogy elolvasták sorainkat, gyermekük és családjuk céljainak megvalósulását segítő jó döntést kívánok. Bízom abban, hogy bennünket, a Botev iskolát választják!

  • /index.php/iskolavaro/osztalyok