Könyvtár

Tájékoztató

A könyvtár az iskola főépületének emeletén működik, mindenki számára jól megközelíthető helyen található. Kedvelt helyszíne a szabadidős tevékenységeknek, értekezleteknek, megbeszéléseknek is. Alapterülete: 60 m2. A könyvtár egy kisebb kézikönyvtári részből és egy tágas szabadpolcos részből áll.

A könyvtárban jelenleg három számítógép található, mindegyik internetes elérhetőséggel rendelkezik. Ebből kettőt a tanulók, illetve az iskola dolgozói használhatnak, egy pedig könyvtárosi munkagép. Ezen kívül egy digitális tábla is a könyvtár felszereléséhez tartozik.


Könyvtárhasználati szabályzat 

Az iskolai könyvtárból az iskola minden tanulója és dolgozója (nevelők, technikai dolgozók) kölcsönözhet. Az iskolába való beiratkozással minden tanuló, illetve a dolgozói jogviszony létesítésével minden dolgozó automatikusan a könyvtár tagjává válik, egyidejűleg kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.
A könyvtárban a tanuló kizárólag könyvtáros jelenlétében vagy nevelői felügyelettel tartózkodhat.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. Az elveszített vagy megrongált dokumentum pótlása az olvasót terheli. Ez esetben az olvasó köteles ugyanannak a dokumentumnak egy másik, kifogástalan példányát a könyvtár számára beszerezni. Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó köteles  a dokumentum beszerzésének illetve pótlásának mindenkori költségeit megtéríteni.

A kölcsönzött könyveket a tanulóknak legkésőbb a tanév zárásakor (június első hetében) vissza kell hozni. Nyáron a könyvtár zárva van.

A szolgáltatások a nyitvatartási időben vehetők igénybe.

Az olvasó az iskolával fennálló tanulói, dolgozói jogviszony megszűnése előtt könyvtári tartozását rendezni köteles!

Szolgáltatások  
 

A könyvtár feladata az intézményben folyó oktató-nevelő, valamint a tanulmányi munka segítése, a tanulók olvasásra, könyv- és könyvtárhasználatra nevelése.


Kölcsönzés:

  • A dokumentumok - a tartós használatra kiadott tankönyvek kivételével - 3 hétig kölcsönözhetők.
  • Egyszerre 3-5 könyv kölcsönözhető. 
  • A kölcsönzési idő lejárta után lehetőség van 2 hét hosszabbításra.
  • A multimédiás eszközök csak tanórai használatra, a kézikönyvek maximum 1 napra kölcsönözhetők (csak nevelők kölcsönözhetik). 
  • Az iskola pedagógusai és dolgozói korlátlan számban kölcsönözhetnek.    

Helyben használat:

  • A kézikönyvek, folyóiratok, szótárak, lexikonok, enciklopédiák csak helyben használhatók.
  • Egyéni helyben használatra nyitva tartási időben, csoportos használatra előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Előjegyzés: 

  • Ha olyan könyvre van szükséged, amely az állományban megtalálható, de valaki éppen kikölcsönözte, kérheted, hogy visszahozáskor félretegyék számodra.

Segítségnyújtás a felhasználók számára irodalom- és információkutatásban.


Katalógus  

 A könyvtár online katalógusa bármikor, bárhonnan elérhető az iskola honlapján keresztül.

KATALÓGUS

Használatához segítséget nyújt a lapozható alsós és felsős katalógushasználati útmutató.


Programok

A könyvtár minden évben megrendezi a mese- és versmondó versenyt, olvasó- és rajzpályázatokat ír ki különböző nevezetes napokhoz kapcsolódóan. Iskolánk minden évben rész vesz a városi könyvtárhasználati versenyen.

Lehetőség szerint író-olvasó találkozók is zajlanak a könyvtárban. Az utóbbi években ellátogatott hozzánk Böszörményi Gyula, Lackfi János, Tóth Krisztina és Szabó T. Anna.

 

  • /index.php/iskolank/konyvtar/tajekoztato/784-felvetelizoknek