Minerva Alapítvány

Alapítványunk 1991-óta működik.

Célja:  

  • hogy segítse az általános iskoláskorú gyerekek oktatását, nevelését, kulturálódását, a diáksportot és a turizmust
  • hogy segítse a nyelvtanulást, az informatikai ismeretek elsajátítását
  • hogy ösztönözze a tanulókat a jobb tanulmányi eredmények elérésére.

Az alapítvány nyílt, ahhoz vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, aki az alapítvány céljaival egyetért. Szervezetünk a felajánlott adó 1%-ából és egyéb támogatásokból gazdálkodik. Az 1% elosztásáról 7 tagú kuratórium dönt.

Ezúton is köszönjük a felajánlásokat, kérjük a lehetőség szerinti további támogatásokat.

Alapítványunk számlaszáma: 1020 0713 48013189 0000 0000

K&H Bank