2017/18.

Pályázat neve

Összeg

Nemz-Tab-17

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítása

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (Német nyelvi tábor Ausztriában)

600.000 Ft

HAT-17-01

Határtalanul pályázat, tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

2.160.000 Ft

VMJV Önkormányzat

Tanórán kívüli tevékenység támogatása

50.000 Ft

VMJV Önkormányzat

Tanórán kívüli tevékenység támogatása

25.000 Ft

EFOP-3.2.4-16-2016-00001

„Digitális kompetencia fejlesztése” projekt

Veszprémi Tankerületi Központ

32 db tanári notebook

EFOP-3.3.5.-17.-2017-00028

„Iskolai Vakáció”

Veszprémi Tankerületi Központ Iskolai Közösségi Programja

13 oktatási intézményében megvalósuló napközis és benntlakásos programok

 A teljes támogatás összege:

64.947.477 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Veszprém Megye (Art-i-csókák)

1.000.000 Ft