Különös Közzétételi Lista

Általános iskola

1. A felvételi lehetőségek

A fenntartó felvételi körzetet jelelölt ki iskolánk számára. Az utca jegyzék megtalálható a honlapunkon. A német nemzetiségi tagozatos osztályra felvételi körzetünk Veszprém város egész körzete.

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket,  tanulókat ( a köznevelési tv.-nek megfelelően) A további felvételi kérelmekről a következők szerint döntünk:

Előnyben részesül, akinek lakóhelye iskolánk telephelyével egybe esik, illetve különleges helyzete ezt indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

 • szülője, vagy testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
 • testvére már az iskolával jogviszonyban áll
 • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola, vagy
 • az iskola, a tanuló lakóhelyétől ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található

Ha döntés így sem születhet, akkor sorsolással határozunk a sorrendről.

 Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt.

 A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben részesítjük, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató osztályba fel vagy át vételnél.

A tankötelezettségről a köznevelési tv. 45§-a rendelkezik.

2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

            A fenntartó még nem pontosította a beiratkozás időpontját, ha meghozza a döntését, akkor közzétesszük.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján a beiratkozás 2022 áprilisában várható.

A fenntartó által engedélyezett osztály (az általunk tervezett)

sorszáma

típusa/neve

létszáma

1/A

Általános tantervű

26 fő

1/B

Általános tantervű

26 fő

1/C

Német Nemzetiségi Tagozat

5 németóra + 1 óra népismeret német nyelven

26 fő

M1

Felsőörsi Tagintézmény 1. osztálya

Általános tantervű

22 fő

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre

Intézményünk nem szed tandíjat. Az étkezést igénybevevő tanulók térítési díjának beszedése az VEINSZOL feladata.

A fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek:

Az érvényes jogszabályok szerint.

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

Az értékelés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

5. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A vizsgálat, ellenőrzés

ideje

az ellenőrzések megnevezése

nyilvános megállapítása

-

-

-

6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

Az ellenőrzés

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az ellenőrzés, vizsgálat

ideje

nyilvános megállapítása

-

-

8. Az intézmény nyitva tartása és az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

Az iskola épülete szorgalmi időszakban hétfőtől-péntekig 6.00-20.00 órás nyitva tartással működik. A tanítás 8 órakor kezdődik. A tanítás 8 óra előtt 45 perccel is megkezdhető, ha ehhez a csoport tanulói illetve a szülők hozzájárulnak.

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények:

A tanév rendje tartalmazza

9. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai: -

10. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program a közzétételi lista mellékleteként csatolásra került.

Szmsz

Házirend

Házirend kiegészítés 2021-2022 tanév

Pedagógiai program

11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Pedagógus azonosító száma

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

72628552523

Tanító

Főiskola

általános iskolai, idegen nyelv oktatására képesített tanító

72872618588

Tanár

Főiskola

német szakos nyelvtanár

71738339202

Tanító

Egyetem

német nemzetiségi tanító

72877664162

Tanár

Egyetem

Okleveles magyartanár és pedagógiatanár

77690565207

Tanár

Egyetem

Okleveles földrajz, okleves történelem tanár

71427697289

Tanár

Egyetem

Okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

73724590066

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

72919644310

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító

75184635944

Tanár

Főiskola

Földrajz-kémia szakos ált.iskolai tanár

72081416721

Tanár

Egyetem

általános iskolai matematika tanár, testnevelő tanár, okleveles pedagógia tanár

79615026236

Tanár

Egyetem

okleveles magyar tanár, magyar alapszakos bölcsész

72980038119

Tanár

Főiskola

Német nyelvtanár

73017966303

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító

71426952609

Tanár

Egyetem

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár német nemzetiségi

78513511077

Tanító

Főiskola Egyetem

Ált. iskolai tanító népművelés szakkollégium, okleveles pedagógiatanár

71577611187

Tanár

Egyetem

általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, okleveles informatika tanár

77165945213

Tanító

Főiskola 

Általános iskolai tanító

71579615621

Tanár

Egyetem

Okleveles fizika, okleveles matematika szakos tanár

75340747228

Tanár

Főiskola, Egyetem

Általános iskolai tanító, Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,

72613411046

Tanár

Egyetem

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár-könyvtáros

72126078708

Tanár

Főiskola Egyetem

Biológia és francia nyelv és irodalom szakos tanár, Biológia szakos tanár

71448025331

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

74739567057

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító technika szakkollégium

71757395465

Tanár

Főiskola

Testnevelő tanár

71774124321

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító

76221228025

Tanító

Főiskola

Tanító, vizuális nevelés műveltségi területen

72962935824

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító rajz szakkollégium

73204918387

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító ének-népművelés szakkollégiumi képzéssel

76725438365

Tanár

Egyetem

Okleveles számítástechnika szakos tanár

74841617391

Tanító

Főiskola

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

75568475708

Tanár

Főiskola, Egyetem

Magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, Etika ember és társadalomismeret szakos tanár

74013422341

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

72300611005

Tanító

Főiskola

Tanító, német-tanító

72605392071

Tanító

Tanító

Általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen

75337207742

Tanár

Főiskola

Könyvtáros és történelem szakos ált. iskolai tanár

73930100872

Tanár

Főiskola

Orosz és magyar nyelv és irodalom szakos ált. iskolai tanár

73276442728

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító

73119986729

Tanító

Egyetem

Általános iskolai tanító

75121411937

Tanító

Főiskola

Tanító

73925095379

Tanító

Egyetem

Általános iskolai tanító

72527937147

Tanár

Egyetem

Matematika-informatika szakos tanár

73782486991

Tanár

Főiskola

Angol nyelvtanár

79847030922

Tanár

Egyetem

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos általános iskolai tanár

71755886473

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító néptánc szakkollégium

73202494471

Tanár

Egyetem

Okleveles német tanár

73120146366

Tanító

Főiskola

nemzetiségi tanító, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész

72249427141

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium, angol nyelvi szakkollégium

72409011122

Tanár

Főiskola, Egyetem

Testnevelés szakos ál.isk. tanár Testnevelő tanár

75026453122

Tanító

Főiskola

Német nyelvoktató tanító,

79025993351

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító, Tánc és drámapedagógus,

72027089131

Tanító

Főiskola

Tanító

könyvtár szakkollégium


72510959318

Tanár

Főiskola

testnevelő tanár

73045330640

Tanár

Egyetem

okleveles matematikus-fizikus, alkalmazott informatika programozás

79359650927

Tanító

Főiskola

Tanító

ének-zene szakkollégium

71971305516

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen

71853535551

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen

76939399406

Tanár

Egyetem

Rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár

78347370212

Tanár

Főiskola

Magyar-nyelv és irodalom ének-zene szakos  ált. iskolai tanár

77354192511

Tanár

Egyetem

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,

71742593886

Tanító

Főiskola

Tanító

német nyelv művelts.ter.

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája.

71490595694

Tanító

Főiskola

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen

71739552513

Tanító

Egyetem

Általános iskolai tanító, német nyelv és irodalom szakos tanár

72878827979

Tanár

Főiskola

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

77621340180

Tanító

Főiskola

Általános iskolai tanító rajz szakkollégium

72935497896

Tanító

Főiskola

általános iskolai tanító idegen nyelv szaképesítéssel

72621827178

Tanító

Főiskola

Tanító vizuális nevelés

78415147978

Tanár

Főiskola

Biológia-rajz szakos ált. iskolai tanár, angol nyelvtanár

72391885150

Tanár

Főiskola

Angol szakos nyelvtanár

79710525595

Tanár

Főiskola Egyetem

Tanító vizuális nevelés, Francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

78715338350

Tanár

Főiskola

 Matematika-technika szakos ált.isk.tanár. Számítástechnikai tanár

12. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 6 fő.

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

iskolatitkár

Érettségi

Gimnáziumi érettségi

iskolatitkár

Érettségi

Gimnáziumi érettségi

iskolatitkár

   

rendszergazda

Egyetem

Rendszerinformatikus

Egészségügyi asszisztens

Egészségügyi szakiskola

Általános ápoló ált. asszisztens

Gondnok, takarító

Szakmunkásképző

virágkötő

takarító

8. általános iskola

 

takarító

Szakmunkásképző

házi betegápoló

takarító

Szakközépiskola

kereskedelem

takarító

8. általános iskola

 

takarító

8. általános iskola

 

takarító

Szakmunkásképző

ABC eladó

takarító

Szakiskola

női ruhakészítő

karbantartó

Szakmunkásképző

Villanyszerelő

portás

Szakmunkásképző

népizenész

karbantartó

Szakmunkásképző

gépjárműtechnikai szerelő

Gazdasági ügyintéző

Érettségi

vállalkozási ügyintéző

számítástechnikai szoftver üzemeltető

13. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve


részletek>> itt

14. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14.1. Kimaradási mutatók:

   

Megnevezés

Intézmény kimaradási mutatói

 

2015/16

év

2016/17

év

2017/18

év

2018/19

év

2019/20

év

2020/21

év

 

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

 

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

0

 

- 7. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

 

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

0

 

- 8. évfolyamból kimaradó tanulók % (az évfolyamon tanulókhoz viszonyítva)

0

0

0

0

0

0

 

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

-

 

- az intézményből kimaradó tanulók száma

0

0

0

0

0

0

 

- az intézményből kimaradó tanulók % (az intézményben tanulókhoz viszonyítva)

0

0

0

0

0

0

 

14.2. Lemaradási mutatók:

Megnevezés

Intézmény lemaradási mutatói

2015/16

év

2016/17

év

2017/18

év

2018/19

év

2019/20

év

2020/21

év

1. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 1. évfolyamból lemaradó tanulók száma

-

 

-

-

-

-

2. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 2. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

 

-

-

-

-

3. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 3. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

   

-

-

-

-

4. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 4. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

   

-

-

-

-

5. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 5. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

 

 

-

-

-

-

6. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 6. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

   

-

-

-

-

7. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 7. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

-

 

-

-

-

-

8. évfolyam adatai:

-

-

-

-

-

-

- 8. évfolyamból lemaradó

tanulók száma

           

Az intézmény adatai:

-

-

-

-

-

 -

- az intézményben adott tanévben lemaradó tanulók száma

           

15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

A szakkör
megnevezése

Költségek (térítésmentes / költségtérítéses)

 

A szakkört
tartó személy neve

Angol szakkör 1.a

órarend szerint

Pongóné Szarka Judit

Angol szakkör 1.b

órarend szerint

Márffy Ádám

Angol szakkör 2.a

órarend szerint

Pongóné Szarka Judit

Angol szakkör 2.b

órarend szerint

Márffy Ádám

Angol szakkör 3.a

órarend szerint

Pongóné Szarka Judit

Angol szakkör 3.b

órarend szerint

Bittmann László

Angol szakkör 5.a

órarend szerint

Miskey-Kovács Viktória

Angol szakkör 5.ab

órarend szerint

Vékony Istvánné

Angol szakkör 5.b

órarend szerint

Wächterné Zsargó Zsanett

Angol szakkör 6.a

órarend szerint

Miskey-Kovács Viktória

Angol szakkör 6.ab

órarend szerint

Vékony Istvánné

Angol szakkor 6.b

órarend szerint

Wächterné Zsargó Zsanett

Francia szakkör 6.ab

órarend szerint

Zongor Klára

Acro Dance

költségtérítéses!

Minden csütörtök

17:00-18:00

Kis tornaterem (B112)

Károlyiné Klespitz Katalin

Atlétika

Minden kedd és csütörtök

16:00-17:00

Nagy tornaterem (A116)

Sári Kálmán

Diákvállalkozás

Minden hétfő

13:55-15:25

A201

Vékony Istvánné

Ének-zenekar alsó tagozat

Minden csütörtök

16:00-17:00

C101

Szijártóné Englert Ildikó

Ének-zenekar felső tagozat

Minden szerda 7. óra A112

Viola Erzsébet

Foci szakkör 1-2. évfolyam

Minden péntek

14:30-15:30

Nagy tornaterem A116

Szabó László Balázs

Foci szakkör 3-4. évfolyam

Minden péntek

15:30-16:30

Nagy tornaterem A116

Szabó László Balázs

Informatika szakkör 1.a

órarend szerint

Pongóné Szarka Judit

Informatika szakkör 2.a

órarend szerint

Gábor Andrásné

Informatika szakkör 3.a

órarend szerint

Zsibrita Zoltán

Informatika szakkör 4.a

órarend szerint

Gábor Andrásné

KID szakkör alsó

(1. b, 2. b, 3. b, 4. b)

órarend szerint

Dóczi-Kasler Katalin,

Szijártóné Englert Ildikó,

Kiliánné Guath Viktória,

Kungli Klaudia

KID szakkör felső

(5. b, 6.b, 7. b, 8.b)

órarend szerint

Wächterné Zsargó Zsanett,

Bittmann László,

Gábor Andrásné,

Miskey-Kovács Viktória

Kosárlabda alsó tagozat (fiú-lány)

Minden hétfő és szerda

16:00-17:00

Nagy tornaterem A116

Sári Kálmán

Lánytorna

költségtérítéses!

Minden hétfőn 16:00-17:30

Kistornaterem B112

(alsó tagozat kezdő csoport)

Minden hétfő 17:30-20:00

Kistornaterem B112

(alsó, felső tagozat versenyzők)

Minden szerda 14:30-16:30

Kistornaterem B112

(alsó, felső tagozat versenyzők)

Minden szerda 16:30-18:45

Kistornaterem B112

(alsó tagozat kezdő csoport)

Minden péntek 17:00-19:30

Nagy tornaterem A116

(alsó, felső tagozat versenyzők)

Papréti Emese

Légtorna

Minden hétfő

17:00-18:30

Nagy tornaterem

Szöllősi Adrienn

Művészeti szakkör alsó tagozat (Kökénykék)

„A” hét, kedd

14:45-16:15

C107

Zongor Klára

Művészeti szakkör felső tagozat (Articsókák)

„B” hét, szerda

13:55-16:00

C107

Zongor Klára

Néptánc 1.c

 

Gombosné Sipos Katalin

Néptánc 2.c

 

Tóth Viktória

Néptánc 3.c

 

Schmidmajerné Róka Krisztina

Néptánc 4.c

 

Schmidmajerné Róka Krisztina

Röplabda 3-4. évfolyam lányok

Minden hétfő és szerda

14:30-16:00

Nagy tornaterem A116

Sári Kálmán

Röplabda 3-4. évfolyam fiúk

Minden kedd és csütörtök

14:30-16:00

Nagy tornaterem A116

Sári Kálmán

Sakk szakkör 1.a

órarend szerint

Györgyné Dankó Katalin

Sakk szakkör 2.a

órarend szerint

Veiland Veronika

Színjátszó szakkör felső tagozat

Előreláthatóan második félévben indul!

Deli Kitti

Sakk szakkör (alsó-felső tagozat)

költségtérítéses!

Minden hétfőn és csütörtökön

16:00-17:30

A110

Mihalik István

Vívás

költségtérítéses!

kedd és csütörtök

16:30-18:30

nagy tornaterem A116

Puskás Gábor

 

A tanórán kívüli foglalkozás neve:

Költségek (térítésmentes / költségtérítéses)

 

A foglalkozást
tartó személy neve

Angol előkészítő 8.a és 8. b

órarend szerint

Wächterné Zsargó Zsanett

Német előkészítő 8. c

órarend szerint

Takácsné Kucsay Nikoletta

Német előkészítő 8. d

órarend szerint

Molnárné Staub Ildikó

Német előkészítő 8.cd

órarend szerint

Fekete-Stáhl Ágota

Magyar előkészítő 8.a

órarend szerint

Deli Kitti

Magyar előkészítő 8.b

órarend szerint

Takács Gyöngyi

Magyar előkészítő 8.c és 8.d

órarend szerint

Koncz Ilona

Matematika előkészítő 8. a

órarend szerint

Góbor Krisztina

Matematika előkészítő 8. b és 8.c

órarend szerint

Megyaszai Éva

Matematika előkészítő 8.d

órarend szerint

Décsy Dóra

Biológia előkészítő 8. a, b, c, d

órarend szerint

Guzmits Viktória

 

Tehetséggondozó műhelyek neve:

Költségek (térítésmentes / költségtérítéses)

A foglalkozást
tartó személy neve

Matematika tehetséggondozás 4. évfolyam

Minden csütörtökön 7. óra

A119

Zongor Klára

Matematika tehetséggondozás 5. évfolyam

Minden kedd 7. óra

A119

Zongor Klára

Matematika tehetséggondozás 6. évfolyam

Minden kedd 7. óra

A201

Megyaszai Éva

Matematika tehetséggondozás 7. évfolyam

Minden szerda 7. óra

A102

Megyaszai Éva

Matematika tehetséggondozás 8. évfolyam

Minden szerda 8. óra

A120

Décsy Dóra

     
     
     
     

 

 

A felzárkóztató foglalkozás neve:

Költségek (térítésmentes / költségtérítéses)

 

A foglalkozást
tartó személy neve

Magyar felzárkóztató

(felső tagozat)

 

Vaczula Márta

Matematika felzárkóztató (felső tagozat)

 

Benis-Morvai Anita

Felzárkóztatás 1.a

 

Pongóné Szarka Judit

Felzárkóztatás 1.b

 

Szijártné Englert Ildikó

Felzárkóztatás 1.c

 

Sáriné Szirbek Ágnes

Felzárkóztatás 2.c

 

Kungl Anita

Felzárkóztatás 2.a

 

Böczné Palotai Bernadett

Felzárkóztatás 2.a

 

Veiland Veronika

Felzárkóztatás 2.b

 

Dóczi-Kasler Katalin

Felzárkóztatás 2.c

 

Galambos Gyöngyi

Felzárkóztatás 3.a

 

Galambos Gyöngyi

Felzárkóztatás 3.b

 

Varga Zsanett

Felzárkóztatás 3.c

 

Gombosné Sipos Katalin

Felzárkóztatás 4.b

 

Kiliánné Guath Viktória

Felzárkóztatás 4.a

 

Juhászné Tamás Zsuzsanna

Felzárkóztatás 4.c

 

Schmidmajerné Róka Krisztina

Felzárkóztató foglalkozás matematika 5.abc

 

Benis-Morvai Anita

Felzárkóztató matematika 6.abc

 

Décsy Dóra

Felzárkóztató kémia 7.abcd és 8.abcd

 

Csere Anita

Felzárkóztató magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

 

Vaczula Márta

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Juhászné Tamás Zsuzsanna

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Böczné Palotai Bernadett

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Kéri Szilvia

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Kiliánné Guath Viktória

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Kungl Anita

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Kungli Klaudia

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Lachegyi Éva

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Lénárt-Mátyás Éva

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Márffy Ádám

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Szoboszlai Szilvia

Fejlesztő foglalkozás (alsó és felső tagozat)

 

Veiland Veronika

 
 

Malomvölgy Általános Iskola, Felsőörs

 

Apró torna

költségtérítéses

Somogyi Zsuzsanna

Művészeti foglalkozás

költségtérítéses

Mosonyi Emese

Ars Nova Zene Iskola gitár, furulya

költségtérítéses

Kelemen András, Füredi István

16. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

16.1. Házi feladat szabályai

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk megamelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam. Elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. Ennek érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg.

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
 • Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
 • Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
 • A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

 • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
 • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
 • A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
 • Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell. 

16.2. Iskolai dolgozatok szabályai

Az írásbeli számonkérés eleme lehet például a házi feladat; feladatlap, tesztlap kitöltése, dolgozat; házi dolgozat.

Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak:

röpdolgozataz adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából,

 • érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,
 • a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező,
 • a röpdolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap,
 • számonkérő dolgozatháromnál több óra anyagából,
  • érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,
  • a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább két nappal korábban kell, hogy megtörténjék,
  • a számonkérő dolgozatra a tanuló egyetlen osztályzatot kap,

témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából

 • jellemzően az osztály egészét érinti,
 • a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy héttel korábban kell, hogy megtörténjék,
 • a témazáró dolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap, amelyet megkülönböztető” jelöléssel jegyez be a szaktanár a naplóba.

Az iskolai dolgozatok további szabályait házirendünk tartalmazza.

Szóbeli értékelés:

Szóbeli számonkérés: a felelet, beszámoló, kiselőadás megtartása.

Fontos, hogy tanítványaink beszédkészsége fejlődjön, ezért arra kell törekednünk, hogy a szóbeli számonkérés nagyobb szerephez jusson a jelenleginél.

Félévente tantárgyanként minimum 2 - 3 osztályzat szükséges, ebből lehetőleg 1 legyen szóbeli jegy. A nagyobb óraszámban tanított tárgyaknál legalább a heti óraszámnak megfelelő érdemjegy alapján alakítjuk ki az adott félév osztályzatát. Idegen nyelveknél – a tárgy jellegéből következően – arra törekszünk, hogy a tanulónak minél többször legyen alkalma tudásszintjéről szóban is számot adni.

Az osztályzatok mellett legalább olyan fontos a teljesítmény szóbeli értékelése feleletnél, dolgozatkiosztáskor, a félév zárásaként.

17. Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

  

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra érvényes, azaz:

 • osztályozó vizsgákra,
 • különbözeti vizsgákra,
 • javítóvizsgákra
 • pótló vizsgákra(fel nem róható ok miatt késett a vizsgáról)

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

 • aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 • akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira

 • akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

 A vizsgaszabályzat célja

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

 • az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 • az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 • egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
 • ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
  • átvételnél az iskola igazgatója előírja,
  • a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

A vizsga, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.

 A vizsgaszabályzat hatálya

Az intézményben szervezett tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, javító és különbözeti vizsgák) tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyei tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A tanterv követelményrendszerének értelmezésében és részletezésében az adott osztályban tanító szaktanárok nyújtanak segítséget a vizsgára jelentkezett tanulóknak. Ők adják át a munkaközösségek által kialakított szóbeli tételsorokat vagy témakör-listákat is a tanulónak.

A vizsgák lebonyolításának módját részletesen a Pedagógiai Program tartalmazza, összhangban a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. fejezetének előírásaival.

Augusztus. Javítóvizsgák, osztályozó vizsgák. Szeptemberi tanulmányok megkezdését lehetővé tevő különbözeti vizsgák.

Vizsgák kérvényezése június 15-ig, értesítés küldése július 15-ig

Január 01-1            Magántanulók félévi, év végi osztályozó vizsgái.

       Vizsgák kérvényezése: december 01-ig, ill. május 10-ig. Június 01-.ig  

 • Az intézmény igazgatója egyedi esetben a fentiektől eltérő vizsgaidőpontot is kijelölhet. A vizsgaidőszak megjelölése a vizsgát engedélyező határozatban történik, pontos időpontjáról a tanuló a vizsgát megelőzően legalább három héttel tájékoztatást kap.

  

18. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztály

Az osztályban tanulók száma

1/A

22 fő

1/B

22 fő

1/C

23 fő

Felsőörs

                  18 fő

2/A

25 fő

2/B

26 fő

2/C

26 fő

Felsőörs

                  22 fő

3/A

25 fő

3/B

22 fő

3/C

22 fő

Felsőörs

                   17 fő

4/A

25 fő

4/B

28 fő

4/C

29 fő

Felsőörs

                  19 fő

5/A

27 fő

5/B

27 fő

5/C

30 fő

6/A

25 fő

6/B

28 fő

6/C

29 fő

7/A

30 fő

7/B

29 fő

7/C

25 fő

7/D

19 fő

8/A

29 fő

8/B

32 fő

8/C

29 fő

8/D

28 fő

 • /index.php/efop335-28
 • /index.php/iskolank/873-nyari-vezetoi-ugyelet