Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

1. Beiratkozási nyomtatvány

 

2. Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról

 

3. Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

 

4. Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról

 

5. Nyilatkozat nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

 

6. Nyilatkozat étkezésről

 

Tájékoztató

 

Az első szülői értekezlet időpontja 2019. május 14. 1700, melyre szeretettel várjuk Önöket.

Kérjük, hogy ekkor vásárolják meg az ünnepi öltözet részét képező iskolai egyensálat (lányok), ill. egyen nyakkendőt (fiúk). Ár: 1900 Ft/db

A diákigazolvány igénylését az okmányirodában tudják elindítani, majd az ott kapott papírt kell az iskola titkárságán leadni.

Pedagógiai program

                                                                

SzMSz

                                                                         

A Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

                                                                                                                                                                    

 

Házirend

 

                                                                        

Közzétételi lista 2019/20.

Különös Közzétételi Lista

Általános iskola

  1. A felvételi lehetőségek

A fenntartó felvételi körzetet jelölt ki iskolánk számára. Az utca jegyzék megtalálható a honlapunkon. A német nemzetiségi tagozatos osztályra felvételi körzetünk Veszprém város egész körzete.

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket,  tanulókat (a köznevelési tv.-nek megfelelően). A további felvételi kérelmekről a következők szerint döntünk:

Előnyben részesül, akinek lakóhelye iskolánk telephelyével egybe esik, illetve különleges helyzete ezt indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

Cikk folytatása