Első osztályosok beiratkozása a 2014/2015-ös tanévre!

 

A beiratkozás ideje:

-          2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között

-          2014. április 29. (kedd) 8.00-18.00 óra között

-          2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között

Helye: „A” épület emeletén az igazgatói és igazgatóhelyettesi irodák

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:

  • óvodai szakvélemény (eredeti példány)

  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

  • SNI gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

  • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel, amelyet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; az Európai Gazdasági Térség állampolgárai részére határozatlan ideig érvényes)

- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)  

ELJÁRÁSREND

a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezéséhez

A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezéséhez, valamint a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételhez kapcsolódó kérelmet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (7) bekezdésében meghatározott felmérés során, legkésőbb azonban a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni.

A nemzetiségi nyelvoktató iskolák a beiratkozáskor a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 2. mellékletét nyilvánossá teszik a szülők előtt. A szülő a 2. melléklet I. Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával jelzi gyermeke számára a nemzetiségi nevelés-oktatást végző osztályban való részvételi szándékát.

A II. Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról szól. A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésében meghatározott előnyben részesítés. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: „A nemzetiségi nevelési-oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik.”

 Iskolánkban a hit és erkölcstan oktatására 2014. március 20-ig a következő egyházak jelentkeztek:

-      Magyar Katolikus Egyház

-      Magyarországi Református Egyház

-       Magyarországi Evangélikus Egyház

-       HIT Gyülekezete

-       Hetednapi Adventista Egyház

Nyomtatványok a beiratkozáshoz kapcsolódóan letölthetők:

Kérjük a szülőket, hogy lehetőleg otthon töltsék ki és hozzák a beiratkozáskor magukkal, ezzel meggyorsíthatjuk a beiratkozás folyamatát. Köszönjük!

a, Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról

b, Nyilatkozat az erkölcstan vagy hit- és erkölcstan választásáról

c, Nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben/nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

d, Nyilatkozat a nemzeti hovatartozásról

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hirdetményét az általános iskolába történő beíratásról itt tekintheti meg>>Hirdetmény

 

emlekezteto 13

A nagy érdeklődésre való tekintettel április 15-én is tartunk ovisuli foglalkozást. Ekkor az iskolában tanított nyelvekkel ismerkedhetnek az érdeklődő szülők és gyermekeik. 

 

Botev_front1

Iskolánk Veszprémben, az Egry lakótelepen várja tanulóit. Nyugodt, csendes zöldövezeti környezetben működő nyolc évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 3 osztállyal. 2007. szeptembere óta tagintézményünk a felsőörsi Malomvölgy Iskola, amely rendelkezik a kisiskolák sok előnyével. Jól felszerelt épület kiváló környezetben.

A Botev iskola munkáját az vezérli, hogy tanulóink számára tudjuk biztosítani a nyugodt, oldott légkört, kiegyensúlyozott, boldog iskoláskort úgy, hogy közben megfeleljünk korunk sokirányú elvárásainak. Alapvető célunk az önálló tanulás megalapozásához nélkülözhetetlen eszköztudás (olvasás, írás, szövegértés, számolás) és a gondolkodás fejlesztése, valamint a továbbtanulás alapjainak sokoldalú megteremtése a gyermekek számára.

Iskolánk arra törekszik, hogy a NAT-ban a kötelező iskolázás időszakára megfogalmazott érvényes értékeket, műveltséget, tudást adja minden tanulója számára. De nem egy befejezett, lezárt tudást nyújt, hanem a kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kialakítását, fejlesztését.

 

Bővebben...

 

Tisztelt Szülők!

Köszönjük iskolánk támogatását!

 

madarak

 
 

 

MINERVA ALAPÍTVÁNY

 
 

Számlaszáma: 10200713-48013189-00000000

 

Adószáma : 19262455-1-19

82OO Veszprém, Botev u.2.

 

 
<<  Április 14  >>
 H  K  S  C  P  S  V 
   2  3  4  5  6
  7  8  910111213
16
24252627
    
3 nap múlva a
következő esemény:
Tanítás nélküli munkanap
ideje >>2014-04-23
;Veszprém

Beíratás

áPRILIS
HéTFő
28

Az első osztályosok beiratkozása.Tehetségpont

tehetsegpont akr-kivalo

A Botev Iskola kiérdemelte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést.

Oldalainkat 6 vendég böngészi
BOTEV INFO

om: 037036

Veszprém, Botev u. 2.

Titkárság:
88 / 562 - 475

Gazdasági:
88 / 562 - 476

Igazgató:
Róka József
fogadóórája:
csütörtök:
14:00 - 16:00

tel:
88 / 562 - 475
20 / 501-98-06

botev.iskola@gmail.com